Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Strona główna - C.A.R.E.

C.A.R.E.

Ceramiczne dzieła sztuki zwiększające poczucie własnej wartości i możliwości zatrudnienia

C.A.R.E. stwarza młodym ludziom z niepełnosprawnością wzrokową (V.I.P.) kluczową okazję do uwolnienia ich potencjału jako jednostek, artystów i pracowników, poprzez warsztaty ceramiczne i zwiększa ich umiejętności psychomotoryczne, jako jeden z fundamentów rozwoju.

NASZE CELE

Podniesienie samooceny młodych osób z dysfunkcją wzroku poprzez wzmocnienie ich umiejętności psychomotorycznych

Zwiększenie szans słabowidzących młodych osób na zatrudnienie w dziedzinie sztuki, kultury, pracy społecznej i artystycznej lub umożliwienie im zostania przyszłymi przedsiębiorcami

Budowanie w młodych ludziach przekonania, że są aktywnymi uczestnikami rozwoju swojej społeczności, swojego miasta, jak również całego środowiska artystycznego UE

Wspieranie budowania potencjału i wpływu ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych poprzez wprowadzenie zajęć z ceramiki dla wszystkich uczniów, oraz wyposażenie mistrzów i treneró ceramiki w odpowiednie umiejętności, aby mogli przyjąć także uczniów niedowidzących

Wyposażenie osób słabowidzących z młodzieżą, wychowawców i trenerów w kompetencje pozwalające na zaangażowanie osób niedowidzących w ich zajęcia/warsztatyo raz wspieranie rozwoju umiejętności psychomotorycznych u młodych uczniów poprzez warsztaty ceramiczne.

NASZE DZIAŁANIA

Podniesienie samooceny młodych osób z dysfunkcją wzroku poprzez wzmocnienie ich umiejętności psychomotorycznych

Zwiększenie szans niedowidzących młodych osób na zatrudnienie w dziedzinie sztuki, kultury, pracy społecznej i artystycznej lub umożliwienie im zostania przyszłymi przedsiębiorcami

Budowanie w młodych ludziach przekonania, że są aktywnymi uczestnikami rozwoju swojej społeczności, swojego miasta, jak również całego środowiska artystycznego UE

Wspieranie budowania potencjału i wpływu ośrodków edukacyjnych i szkoleniowych poprzez wprowadzenie zajęć z ceramiki dla wszystkich uczniów, oraz wyposażenie mistrzów i treneró ceramiki w odpowiednie umiejętności, aby mogli przyjąć także uczniów niedowidzących

BROCHURE

NASI PARTERZY