C.A.R.E.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

WP2.1: Raport porównawczy UE, Metodologia produkcji ceramiki w Unii Europejskiej

Ten raport został opracowany na poziomie europejskim i porównuje różne doświadczenia krajów partnerskich C.A.R.E w promowaniu ceramiki zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i zawodowym. Ceramika to rzemiosło z tradycjami, o wielkiej wartości artystycznej i kulturalnej, które oferuje młodym osobom wiele korzyści. Praca z ceramiką ma zarówno zalety dla zdrowia fizycznego człowieka (np. poprawia postawę i ergonomię, rozwija dotyk itp.), jak i dla zdrowia psychicznego, ponieważ umożliwia współpracę i budowanie zespołu.

WP2.2: Podręcznik jak rozpocząć warsztaty ceramiczne dla rozwoju umiejętności psychomotorycznych

Celem tego podręcznika jest dostarczenie szeregu wskazówek i praktycznych modeli nauczania dotyczących prowadzenia warsztatów ceramicznych z młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową, skupiając się na kilku podstawowych aspektach, takich jak: eksploracja emocji i aspektów psychologicznych, eksploracja ciała, wzmocnienie umiejętności technicznych, pobudzenie kreatywności, zadbanie o środki bezpieczeństwa w pracy z osobami niewidomymi i słabowidzącymi, poszukiwanie nowych możliwości pracy itp.

WP2.3: Integracja praktyk edukacji pozaformalnej w celu rozwoju umiejętności interpersonalnych i społecznych

Podręcznik do zajęć w ramach edukacji pozaformalnej dostarcza wychowawcom i nauczycielom konkretnych pomysłów na działania grupowe mające na celu promowanie współpracy wśród młodzieży, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i docenianie różnorodności w grupie. Zajęcia te można wykorzystać do budowania zespołu, tworzenia poczucia przynależności do grupy. Można je zatem stosować na początku warsztatów ceramicznych zarówno z młodzieżą z niepełnosprawnością wzrokową, jak i ze zdrową młodzieżą, aby zachęcić do współpracy jako kluczowego elementu powodzenia uczenia się przez młodych ludzi.

WP3.1: Podręcznik ze wskazówkami, jak zaangażować i w pełni nawiązać efektywną współpracę z uczniami z niepełnosprawnością wzrokową

Podręcznik ze szczegółowymi wskazówkami, jak zaangażować i w pełni nawiązać kontakt z uczniami z niepełnosprawnością wzroku” jest przydatnym i praktycznym przewodnikiem dla nauczycieli, edukatorów i trenerów, którzy chcą zaangażować słabowidzących młodych ludzi, zapewniając ogólne porady dotyczące tego, jak nawiązać kontakt i jak zapewnić bardzo spersonalizowane nauczanie w oparciu o konkretne potrzeby wyrażone przez młodych uczniów z niepełnosprawnością wzroku (podejście skoncentrowane na uczniu). W szczególności podręcznik podkreśla szereg kwestii związanych z zarządzaniem emocjami, zarządzaniem materiałami, zarządzaniem ryzykiem, aby dać praktyczne wskazówki i przydatne zalecenia dla nauczycieli, którzy wdrażają warsztaty ceramiczne z młodymi uczniami z niepełnosprawnością wzroku.

hello