C.A.R.E.

O PROJEKCIE

Zasoby

„Podręcznik C.A.R.E” jak rozpocząć warsztaty ceramiczne dla rozwoju umiejętności psychomotorycznych młodych osób z dysfunkcją wzroku, łączący (1) kompetencje doświadczonych organizacji już pracujących z osobami niedowidzącymi, (2) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów ceramicznych mistrzów ceramiki w każdym z zaangażowanych krajów, oraz (3) aktywne zaangażowanie dostawców usług edukacyjnych i szkoleniowych, których trenerzy zdobędą nowe kompetencje, aby opanować podejście do nauczania rozwoju umiejętności psychomotorycznych poprzez tworzenie ceramiki oraz będą mogli dostosować swoje metody pracy tak, żeby mogli oni w pełni zaangażować niedowidzących młodych ludzi w swoje zajęcia i warsztaty.

Komplementarny podręcznik ze wskazówkami, jak zaangażować i w pełni nawiązać efektywną współpracę z uczniami niedowidzącymi.

„Studia przypadków C.A.R.E” – podręcznik dedykowany młodym osobom niedowidzącym, który służyć ma wyposażeniu młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w wiedzę w zakresie podstaw przedsiębiorczości, tworzenia własnej firmy oraz rozwijaniu umiejętności wyszukiwania “luk” w lokalnym rynku.

„Moje pierwsze dzieło sztuki” – prace ceramiczne wykonane przez młode, niedowidzące osoby pod okiem mistrzów ceramiki.

„Muzeum miejskie” – wystawa dla lokalnej społeczności z inspirowanymi tradycją dziełami ceramicznymi niedowidzących uczestników projektu, mająca na celu pokazanie światu, że osoby z niepełnosprawnością mogą być świetnymi artystami, profesjonalistami, a nawet przedsiębiorcami działającymi na rzecz swojej społeczności.

Rezultaty

  • Zwiększony poziom integracji i różnorodności poprzez poprawę dotarcia do osób z niepełnosprawnościami
  • Rozwój nowych umiejętności i zdobycie nowej wiedzy, a także rozpoznanie i przekazanie nowych dobrych praktyk podczas pracy nad zatrudnialnością z młodzieżą V.I.P.
  • Wzmocnienie zdolności do zatrudnienia młodych ludzi, z kluczowymi kompetencjami i podstawowymi umiejętnościami, w tym wspieranie ich integracji na rynku pracy
  • Zwiększona samodzielność i możliwość prowadzenia pracy i relacji w życiu młodych ludzi z niepełnosprawnością wzrokową
  • Stworzenie warsztatów ceramicznych specjalnie dostosowanych do potrzeb młodych osób z dysfunkcją wzroku, które będą podnosić ich umiejętności psychomotoryczne, takie jak ruch, koordynacja, postawa, manipulacja i wrażenia dotykowe, zręczność, gracja, siła i szybkość

Grupy docelowe

hello